Varsam Hantering av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på våra webbsidor, används de av Flyttstädning Partner Sverige AB som är bifirma till S.E.O Partner Sverige AB, för förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker om produkter och tjänster för att bli privat- eller företagskund hos Flyttstädning Partner Sveige AB. Anlitar du oss för ditt uppdrag sparas dina uppgifter i minst 7 år enligt bokföringslagen, samt att dina uppgifter behandlas av tredje part för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Flyttstädning Partner Sverige AB har.

Dessa parter iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram. Dessa tredje parter är följande:

Skatteverket (Rutavdrag & Kontroller)

Fortnox (Bokföring & Fakturatjänster)

Solid Redovisning AB (Redovisningsbyrå)

Google (Mail, Kalender & Analytics)

Formsmarts.com (Formulärstjänst som även spårar bl.a IP för att t ex kunna förhindra falskbokningar.)

Våra underleverantörer kan ta del av namn, telefonnummer och adress för att kunna utföra tjänsten samt vid behov behöva kontakta dig som kund. Flyttstädning Partner Sverige AB tillåter inte under några omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Flyttstädning Partner Sverige AB definierat. All personal inom Flyttstädning Partner Sverige AB som tar del av informationen har tystnadsplikt gällande alla personuppgifter. Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna kan eventuellt också användas för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. Behandlingen av personuppgifterna kan inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i koncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Personuppgiftsansvarig Flyttstädning Partner Sverige AB är personuppgiftsansvarig. I de fall något annat företag i koncernen, som till exempel något av våra moder/dotterbolag är personuppgiftsansvarig framgår det där du fyller i dina personuppgifter. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i koncernen kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Vänd dig skriftligen till oss för att begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Flyttstädning Partner Sverige AB Franzéngatan 30 11216 Stockholm Registrering vid besök på våra webbsidor

Vid besök av våra webbsidor sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Andra uppgifter som registreras vid besök på våra sidor är vilket operativsystem du använder, vilka sidor som besöks, vilket land du befinner dig i samt vilken typ av enhet du använder. Cookies kan i vissa fall lagras.

Ändamål

Registrering vid besök på våra webbsidor Uppgifterna av dig som besökare på våra webbsidor kan samlas in av tredje part och hanteras för att säkra den tekniska funktionaliteten, kunna optimera våran verksamhet och din användarupplevelse av våra webbsidor, samt för att på bästa sätt kunna dirigera dig som kund till den information du förväntar dig att få av oss. Handläggare av uppgifterna Flyttstädning Partner Sverige AB övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till annan tredje part än nämnt ovan.

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Flyttstädning Partner Sverige AB via webbsida, telefon, email eller på annat sätt, samtycker du till att Flyttstädning Partner Sverige AB använder dina personuppgifter i ovanstående syfte samt för att på bästa sätt kunna erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Flyttstädning Partner Sverige AB tillhandahåller. Skulle dina uppgifter ändras kontaktar du oss skriftligen till info@flyttstadningpartner.se så att vi kan hålla alla dina uppgifter uppdaterade. Om du vill återkalla samtycket kontaktar du Flyttstädning Partner Sverige AB skriftligen till: Flyttstädning Partner Sverige AB Franzéngatan 30 11216 Stockholm